Fodervärdar sökes till rottis tikarvalpar ur kommande kullar 2022-23

Vi ser gärna goda referenser samt att du är aktiv

och intresserad av att jobba med din hund.